หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/ว 312 ลว 14 มี.ค. 54 เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด อ่านรายละเอียด
สิ่งที่มาด้วยมาด้วย (เฉพาะ 58 จังหวัด) ดังนี้

    สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร   สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม            สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก      สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

    สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่                 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม            สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่             สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

    สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี           สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา        สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต           สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

    สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์             สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช   สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม   สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

    สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร        สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์           สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร         สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

    สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี               สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส             สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา           สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

    สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา          สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน                    สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง         สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี                 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์                สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง         สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

    สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ                 สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี         สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

    สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร                 สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี             สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี         สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย               สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี                สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง        สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

    สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง                    สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย           สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

    สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด                  สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา                   สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ   สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

    สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก                   สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง                  สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

    สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก           สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร                    สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

 

X
Loading