หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/ว 286 ลว 13 มี.ค. 55 เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัด อ่านรายละเอียด

ให้จังหวัดตรวจสอบอัตราว่างเพื่อย้ายข้าราชการภายในจังหวัด (เฉพาะ 74 จังหวัด) ได้ดังนี้
  ****สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไม่ควรดำเนินการ
ย้ายในตำแหน่งดังกล่าว เพราะจะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อประเมินผลงานใหม่
ในครั้งต่อไป

  กรุงเทพมหานคร                         กำแพงเพชร                                เลย      
  กระบี่  ปทุมธานี                             ศรีสะเกษ      
  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สกลนคร        
กาฬสินธุ์  ปราจีนบุรี  ปัตตานี        
  ขอนแก่น  พระนครศรีอยุธยา  สมุทรสงคราม        
  จันทบุรี  พะเยา   สระบุรี        
  ฉะเชิงเทรา  พังงา  สุพรรณบุรี        
ชลบุรี  พัทลุง  สตูล      
  ชัยนาท  พิจิตร  สมุทรสาคร        
  ชัยภูมิ  พิษณุโลก  สิงห์บุรี        
ชุมพร  เพชรบุรี  สมุทรปราการ      
  เชียงราย  เพชรบูรณ์  สุราษฎ์ธานี        
  เชียงใหม่  แพร่  สระแก้ว        
ตรัง  ภูเก็ต                       สุโขทัย      
  ตราด  มหาสารคาม  สุรินทร์        
  ตาก  แม่ฮ่องสอน   หนองบัวลำภู        
นครปฐม  ยโสธร
 หนองคาย
  นครราชสีมา  ยะลา  อุดรธานี
นครสวรรค์  ร้อยเอ็ด  อ่างทอง
  นครศรีธรรมราช  ระนอง  อำนาจเจริญ  
  นนทบุรี  ระยอง  อุตรดิตถ์  
  นราธิวาส  ราชบุรี  อุทัยธานี  
  น่าน  ลพบุรี  อุบลราชธานี  
   นครพนม  ลำปาง   บึงกาฬ        
   นครนายก     บุรีรัมย์          

      

      

X
Loading