คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1250/2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการประเภททั่วไป จำนวน 42 ราย
สำเนาคำสั่งย้ายแจ้งตามหน่วยงานดังนี้

  สสข. 4 จังหวัดขอนแก่น
  สสข. 5 จังหวัดสงขลา
  กองคลัง
  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
  สมุทรปราการ
  มหาสารคาม
  ขอนแก่น
X
Loading