29063782_208216579934548_5694010909633712307_o 21586729_208216596601213_635720163250351863_o 28947060_208222129933993_1610096667460873308_o 29541283_208216646601208_1726530959765714230_n 24785170_208222569933949_1264434334571738306_o 29063901_208216819934524_6307248842121057866_o 22291330_208216593267880_6863440170134023547_o 28954010_208216639934542_8341051972627179296_o 28954155_208216666601206_3056235385693140309_o 28947630_208216743267865_5429515921002708405_o 28828693_208217046601168_564190664249037866_o 28828344_208217009934505_3398809254475606808_o 28827563_208216866601186_5834202690952310282_o 29513024_208216883267851_8904337437561468725_n
29063782_208216579934548_5694010909633712307_o1 21586729_208216596601213_635720163250351863_o2 28947060_208222129933993_1610096667460873308_o3 29541283_208216646601208_1726530959765714230_n4 24785170_208222569933949_1264434334571738306_o5 29063901_208216819934524_6307248842121057866_o6 22291330_208216593267880_6863440170134023547_o7 28954010_208216639934542_8341051972627179296_o8 28954155_208216666601206_3056235385693140309_o9 28947630_208216743267865_5429515921002708405_o10 28828693_208217046601168_564190664249037866_o11 28828344_208217009934505_3398809254475606808_o12 28827563_208216866601186_5834202690952310282_o13 29513024_208216883267851_8904337437561468725_n14
jQuery Slider Script by WOWSlider.com v1.9

วันที่ 24 มีนาคม 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรขอแสดงความยินดี
กับผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน .....รูปภาพทั้งหมด
                                                                                            กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
                                                                                            กองการเจ้าหน้าที่ 02-5793690
                                                                                            


วิดีโอพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมชูชาติ กำภู
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 24 มีนาคม 2561

ขอบคุณวิดีโอจาก facebook @moacimage