ประมวลภาพงานมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

IMG_1053 IMG_1054 IMG_1055 IMG_1056 IMG_1057 IMG_1058 IMG_1059 IMG_1060 IMG_1061 IMG_1062 IMG_1063 IMG_1064 IMG_1065 IMG_1066 IMG_1067 IMG_1068 IMG_1069 IMG_1070 IMG_1071 IMG_1072 IMG_1073 IMG_1074 IMG_1075 IMG_1076 IMG_1077 IMG_1078 IMG_1079 IMG_1080 OHMC1043 OHMC1045 OHMC1046 OHMC1048 OHMC1049 OHMC1050 OHMC1051 OHMC1052 OHMC1053 OHMC1054 OHMC1055 OHMC1056 OHMC1057 OHMC1058 OHMC1059 OHMC1060 OHMC1061 OHMC1062 OHMC1063 OHMC1065 OHMC1067 OHMC1068 OHMC1069 OHMC1070 OHMC1071 OHMC1072 OHMC1073 OHMC1074 lightbox htmlby VisualLightBox.com v5.7


กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5793699