ผู้เขียน หัวข้อ: ย้ายภายในจังหวัด..  (อ่าน 1390 ครั้ง)

aggienan

 • เริ่มปฏิบัติการบอร์ด
 • *
 • กระทู้: 1
ย้ายภายในจังหวัด..
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 11:35:15 AM »
เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

อยากจะสอบถามหรือไขข้อข้องใจค่ะ  คือว่าการย้ายภายในจังหวัด ถ้าตำแหน่งของเรา มีคนอยากย้ายมา แต่เราไม่ได้มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนเลย เราจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะ  โดนมา 2 ครั้งแล้ว แต่ก็รอดมาได้  ครั้งนี้ ครั้งที่ 3 อาจจะโดนจริง ๆ เพราะมีการเมืองหนุนหลัง  เครียดมาค่ะ

ลืมบอกไปว่า ตำแหน่งของเรายังเป็นนวส. ปฏิบัติการค่ะ  ส่วนพี่ที่จะมา เป็นชำนาญการค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2010, 12:32:45 PM โดย aggienan »

TOSPORN

 • บุคคลทั่วไป
Re: ย้ายภายในจังหวัด..
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 06:04:16 PM »
โดยอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในกรอบดุลยพินิจของท่านที่จะโยกย้ายข้าราชการภายในจังหวัดได้ค่ะ การที่จะมีคำสั่งย้ายใครตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ ก.พ. ซักซ้อมความเข้าใจกับส่วนราชการก็คือผู้มีอำนาจสั่งย้ายต้องตอบข้อข้องใจของผู้ถูกย้ายได้ว่าย้ายทำไม เพราะเหตุใด  และแนวทางที่ ก.พ. ให้ไว้กับทุกส่วนราชการคือการย้ายต้องคำนึงถึงขวัญกำลังใจและความเดือดร้อนของข้าราชการ  ดังนั้น
หากผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจะย้ายใครซักคนท่านควรจะตอบผู้นั้นได้ว่าย้ายทำไม (การย้ายเพื่อความประโยชน์ราชการสามารถทำได้แม้ไม่แจ้ง
ความประสงค์ขอย้าย)  เท่าที่ได้อ่านท่านยังไม่ถูกย้ายใช่ไม๊คะ  ท่านอาจวิตกมากไปจนเครียด ลองเรียนถามท่านเกษตรจังหวัดตามตรงและแจ้งท่านตามตรงว่าไม่อยากย้ายดูนะคะ ขอเอาใจช่วยค่ะ  :31:

oknatio

 • เริ่มปฏิบัติการบอร์ด
 • *
 • กระทู้: 6
Re: ย้ายภายในจังหวัด..
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2010, 04:51:07 AM »
อ่านเจอนะครับ
การออกคำสั่งย้ายข้าราชการมิชอบด้วยกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ มีดังนี้ ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นคำสั่งที่สามารถดำเนินการให้เจตนารมณ์ของกฎหมายบรรลุผลและมีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากคำสั่งดังกล่าวมากกว่าความเสียหายที่ข้าราชการผู้รับคำสั่งได้รับ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.90/2547 ผมเห็นว่าเรื่องนี้ข้าราชการ อปท.ถูกคำสั่งย้ายในลักษณะทำนองเดียวกันสามารถฟ้องศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งได้ครับ
 
เรื่องนี้มีความว่า ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ส่วนอำนวยการ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจำ ณ ท่าเทียบเรือที่ อบจ. ให้บริษัทเอกชนเช่าดำเนินการ เพื่อดูแลการใช้ท่าเทียบเรือให้เรียบร้อย และประสานงานระหว่าง ผู้เช่า กับ อบจ. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ต้องฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ยกเลิกคำสั่งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ฟ้องคดีท่านนี้เห็นว่าถูกกลั่นแกล้ง เนื่องจากตนเองเคยร้องเรียนตัวท่านนายก อบจ. เกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างมาครั้งหนึ่ง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนและให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งตามปกติ

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

ท่านว่า นายก อบจ. มีอำนาจดุลพินิจที่จะสั่งให้ข้าราชการ ในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งมิใช่ส่วนราชการได้ ตาม มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534

แต่คำสั่งต้องเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ต้องสามารถดำเนินการให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายสำเร็จลุล่วงไปได้

และต้องมีความจำเป็นในการออกคำสั่งด้วย

คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี แม้จะเป็นไปตามกฎหมายที่จะทำให้การกำกับดูแลการดำเนินกิจการท่าเทียบเรือสำเร็จลุล่วงก็ตาม แต่การกำกับดูแลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องให้ข้าราชการในสังกัดออกไปปฏิบัติงานเป็นการประจำที่ท่าเทียบเรือ เนื่องจากมีเอกชนผู้เช่าดำเนินการอยู่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่เพียงตรวจสอบเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารสามารถกระทำได้โดยสะดวก ไม่จำเป็นต้องไปประจำ ณ ท่าเทียบเรือดังกล่าว

อีกทั้ง อัตรากำลังส่วนอำนวยการมีน้อยกว่ากรอบอัตรากำลัง อันทำให้ การบริหารงานบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

คำสั่งที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ ท่าเทียบเรือ จึง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืนให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาที่ อ.90/ 2547)

peae

 • เริ่มปฏิบัติการบอร์ด
 • *
 • กระทู้: 2
ย้ายภายในจังหวัด..
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 04:27:55 PM »
ขอเรียนถาม ค่ะ
         แล้วในกรณีทำบันทึกข้อความขอย้ายภายในจังหวัดตามปกติ  ขอย้ายไปตำแหน่งที่ว่าง  และก็ติดตามมาตลอด  ซึ่งช่วงนั้นก็ติดคำสั่งระงับย้าย  แต่สุดท้ายจังหวัดก็ไม่ย้ายให้  แต่กลับนำตำแหน่งไปให้กรม 

TOSPORN

 • บุคคลทั่วไป
Re: ย้ายภายในจังหวัด..
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2010, 12:10:13 PM »
คำถามคุณ peae  สรุปว่าท่านยื่นเรื่องขอย้ายภายในจังหวัดไปตำแหน่งที่ว่างอยู่ ซึ่งขณะนั้นกรมฯ ให้จังหวัดระงับย้าย  ต่อมาเมื่อกรมฯ ให้
จังหวัดย้ายได้แต่จังหวัดไม่ย้ายท่าน แต่ส่งตำแหน่งว่างให้กรมฯ ดำเนินการต่อไป ใช่หรือไม่คะ  ถ้าใช่  จังหวัดมีอำนาจที่จะพิจารณาเช่นนั้นได้
กรณีนี้ส่วนกลางไม่อาจชี้แจงท่านได้ครบถ้วนเนื่องจากไม่ทราบเจตนารมย์ของท่านเกษตรจังหวัดกรุณาเรียนถามท่านนะคะ ดิฉันคิดว่าท่านคงให้ความกระจ่างได้    ???