ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์/ชื่อสกุล/ตำแหน่ง
เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๒

ตรวจสอบช้อมูล หมายเหตุ ส่งข้อมูลที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น

หากมีแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งแฟ็กซ์มาที่
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 02-5793016
ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

X
Loading