ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการทำให้คนไทยมีบ้าน ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ"

ข้าราชการและลูกจ้างประจำท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000 www.ghbank.co.th


X
Loading