ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอแจ้ง กลุ่มพนักงานราชการที่ใช้สิทธิสวัสดิการของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรักษาสิทธิสวัสดิการกรม และให้สามารถเข้าถึงช่องทางการรับชำระหนี้
โดยเปิดบัญชีเงินฝาก และลงทะเบียนขอใช้บริการ GHB ALL ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ โทร. 02-2021458


X
Loading