รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

เว็บไซต์รับสมัครสอบ (เปิดรับสมัคร ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading