รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ธันวาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคบที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารประกอบการคัดเลือก(doc)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางสาวจินรดาวรรณ นิลสุวรรณ
02-5793690,

X
Loading