คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ปี ๒๕๖๔

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ปี ๒๕๖๔
เดือน เลขที่คำสั่ง
มกราคม 95 |94 |68 |67 |65 |24 |1 |
กุมภาพันธ์ 322 |320 |313 |303 |302 |294 |238 |200 |199 |191 |190 |189 |172 |171 |170 |
xx |xx |
มีนาคม xx | xx |
เมษายน 592 |538 |535 |530 |529 |523 |522 |516 |515 |514 |513 |512 |511 |510 |509 |508 |491 |490 |489 |488 |477 |xx |xx |
พฤษภาคม 643 |640 |xx |
มิถุนายน xx |xx |
กรกฎาคม xx |xx |
สิงหาคม xx |xx |
กันยายน xx |
ตุลาคม xx |xx |
พฤศจิกายน xx |xx |
ธันวาคม xx |xx |

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๖๓
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๖๒
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๖๑
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๖๐
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๕๙
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๕๘

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading