คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ปี ๒๕๖๔

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ปี ๒๕๖๔
เดือน เลขที่คำสั่ง
มกราคม 160| 141| 140| 121| 120| 105| 103| 99| 97| 64| 49| 9 |4 |2 |
กุมภาพันธ์ 327 |304 |300 |296 |295 |237 |209 |194 |
มีนาคม xx | xx |
เมษายน 591 |589 |553 |552 |528 |527 |487 | 485 | 481 | 476 | 475 | 474 | 473 | 472 | 471 | xx |
พฤษภาคม 631 |xx |
มิถุนายน xx |xx |
กรกฎาคม xx |xx |
สิงหาคม xx |xx |
กันยายน xx |
ตุลาคม xx |xx |
พฤศจิกายน xx |xx |
ธันวาคม xx |xx |

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๓

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๒

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๑

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๐
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๕๙
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๕๘

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading