งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ลานอนุสาวรีย์อาจารย์ทำนอง สิงคาลวณิช กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย
ดาวโหลดภาพทั้งหมด

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793699

X
Loading