แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ DPIS , HRD และ SEIS

หากพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ DPIS HRD และ SEIS
สามารถแอดไลน์ LINE@ : @biodata_doae หรือแสกน QR CODE ตามภาพที่แนบมานี้

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 0 2579 3699

X
Loading