แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ DPIS , HRD และ SEIS

เนื่องด้วย สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้ไม่ได้ความสะดวกในการติดต่อ เพื่อปรึกษา แก้ไข หรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ DPIS HRD และ SEIS
กองการเจ้าหน้าที่จึงได้เพิ่มช่องทางการติดต่อให้เกิดความสพดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถแอดไอดี LINE@ : @200juawc หรือแสกน QR CODE ตามภาพที่แนบมานี้

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793699

X
Loading