ธนาคารออมสินขยายเวลาโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ทางธนาคารออมสินขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ธุรกิจธนาคารตามสินเชื่อข้อตกลงที่หน่วยงานได้ทำMOU
กับธนาคาร ธนาคารได้ขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิค ต่อไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
สิทธิพิเศษ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และให้วงเงินสูงถึง 500,000 บาท และระยะในการให้ชำระสินเชื่อนานถึง 10 ปี
หากหน่วยงานมีการสนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าว ทางธนาคารยินดีให้บริการไปรับเอกสารถึงหน่วยงาน
ขอบคุณครับ
นายอนิวัติ ด่านกุล
พ.บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ7
โทร 096-990-1888
02-299-8000 ต่อ 155332

โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด

X
Loading