• testคำสั่งกรมฯ2.1
  • testคำสั่งกรมฯ3-1
  • downloadเอกสารpdfคำสั่งกรมฯ3
  • การคัดเลือกบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติประจำปี 2554
  • การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2553
  • downloadเอกสารpdfคำสั่งกรมฯ
  • ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุการปฏิบัติ
  • กลุ่มวินัยและนิติการ
  • ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
  • ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
X
Loading