การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น/ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๕

     การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๔

     การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น    ยกเลิกและประกาศรายชื่อบุคคลและหน่วยงานดีเด่น
                                                         ประมวลภาพบุคคลดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔

ประจำปี ๒๕๖๓

     การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น    ประกาศรายชื่อและประมวลภาพงานประกาศเกียรติคุณ
                                                             บุคคลและหน่วยงานดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๒

     การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น    ประกาศรายชื่อและประมวลภาพงานประกาศเกียรติคุณ
                                                             บุคคลและหน่วยงานดีเด่น

การคัดเลือกและผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑

การคัดเลือกและผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐

การคัดเลือกและผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙

การคัดเลือกและผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘

การคัดเลือกและผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗

คลังข้อมูลบุคคลหน่วยงานดีเด่น

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793699

X
Loading