รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 23 ตำแหน่ง

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 23 ตำแหน่ง

แบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน (doc)

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางศิริวรรณ โนนดงกลาง
02-5793690,

X
Loading