คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ปี ๒๕๖๕

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ปี ๒๕๖๕
เดือน เลขที่คำสั่ง
มกราคม 74 |73 |58 |xx |xx
กุมภาพันธ์ 206 |xx |xx
มีนาคม xx | xx |
เมษายน 557 |555 |554 |xx
พฤษภาคม 702 |xx
มิถุนายน xx |xx
กรกฎาคม xx |xx |
สิงหาคม xx |xx
กันยายน xx |xx |
ตุลาคม xx |xx
พฤศจิกายน xx |xx
ธันวาคม xx |xx

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๖๔
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๖๓
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๖๒
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๖๑
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๖๐
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๕๙
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ปี ๒๕๕๘

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading