คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ปี ๒๕๖๕

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ปี ๒๕๖๕
เดือน เลขที่คำสั่ง
มกราคม 184 |100 |72 |xx |xx
กุมภาพันธ์ 334 |xx |xx
มีนาคม xx | xx |
เมษายน 611 |610 |591 |553 |552 |550
พฤษภาคม 705 | xx |xx
มิถุนายน 893 |838 | 836 |795 |784 |783 |781 |764 |763 |xx |xx
กรกฎาคม xx |xx |
สิงหาคม xx |xx
กันยายน xx |xx |
ตุลาคม xx |xx
พฤศจิกายน xx |xx
ธันวาคม xx |xx

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๔

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๓

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๒

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๑

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๐
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๕๙
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๕๘

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading