• บัญชีการบรรจุเข้ารับราชการ
  บัญชีการบรรจุเข้ารับราชการ
  สอบแข่งขัน ลำดับที่อยู่ในระหว่างการเรียกตัว วันหมดบัญชี
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  4
  14 ก.พ. 55
  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  -
  14 ก.พ. 55
  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  16
  14 ก.พ. 55
  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  8
  14 ก.พ. 55

  นำรายชื่อจากตำแหน่งอื่น ๆ
  ลำดับที่อยู่ในระหว่างการเรียกตัว วันหมดบัญชี
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 14 ก.พ. 55
  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 4 14 ก.ค. 54
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 14 ก.พ. 55
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 62 1 ก.ค. 55

  คัดเลือก
  ลำดับที่อยู่ในระหว่างการเรียกตัว วันหมดบัญชี
  นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 1 30 ก.ค. 54
  ปรับปรุงบัญชี ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
 • web
 • X
  Loading