• ข่าวเด่น
  • banner
  • km.png
  • bot
  • bot
  • ขออนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วม"โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คน"
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
  • การจัดลำดับการหักเงินเดือน
  • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมส่่งเสริมการเกษตร
  • ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
X
Loading